EN VALS TILLSAMMANS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri vals i tempo 47 t/m. Vi dansar till Morsans vals med Spelmanslaget Kafferast från CD:n Nymalet
Koreografi Bibbi Lagerström, Falköping
Fattningar Främre enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis med främre enkel handfattning vända i dansriktningen.
Tur 1 Paret gör ett sidbyte på två valssteg, tjejen dansar framför killen, båda vända i dansriktningen (1-2). Handbyte till killens höger i tjejens vänster och på två valssteg dansas på samma sätt tillbaka till ursprungspositionen (3-4). Behåll fattningen med killens höger i tjejens vänster. Tjejen dansar ett halvt varv medsols runt på stället på ett valssteg, samtidigt som hon lägger sin vänstra hand på ryggen i midjehöjd, utan att släppa killens högra hand. Killen tar under tiden ett valssteg på stället fortfarande vänd i dansriktningen. Utan att släppa fattningen med killens höger i tjejens vänster tar paret valsfattning med killens vänstra och tjejens högra hand och på tre valssteg dansas ett varv medsols (5-8). Vanlig valsfattning och fyra valssteg medsols i dansriktningen (9-12). Killen fattar med sin vänstra hand tjejens högra och dansar två varv motsols på fyra valssteg samtidigt som tjejen dansar ett varv medsols på fyra valssteg utanför killen (13-16).
Tur 1 upprepas en gång.
 
Tur 2 Dubbelhandsfattning, killen står vänd i dansriktningen och tjejen mot, med höger axel mot varandra. Paret dansar två valssteg medsols ett halvt varv (1-2). Killen lyfter vänster hand och för tjejen in till sin högra sida ett halvt varv motsols på två valssteg (3-4). Med bibehållen fattning dansas ett valssteg i dansriktningen sida vid sida (5). På taktdel 1 i nästa valssteg gör paret en vändning ett halvt varv medsols, så att de nu står vända mot dansriktningen, tjejen står nu på killens vänstra sida (6). Med samma fattning dansar killen på ett valssteg bakom tjejen åt vänster, samtidigt som tjejen tar ett valssteg åt höger (sidbyte) (7). Paret dansar på ett valssteg ett halvt varv medsols (tjejen backar ett valssteg och killen tar ett valssteg framåt) och står nu vända i dansriktningen (8). Killens vänstra hand i tjejens högra: Killen dansar två valssteg i dansriktningen samtidigt som han för tjejen under sin vänstra arm ett varv medsols. Därefter dansar tjejen två valssteg i dansriktningen samtidigt som killen dansar under egen vänsterarm ett varv motsols (9-12).
Valsfattning. Fyra valssteg medsols i dansriktningen (13-16).
Tur 2 upprepas en gång.
 
Dansen gjord till danskompisarna Maria och Morgan och framförd första gången vid deras bröllop den 8 september 2007.
 
2008-04-10