ERIKAS VALS

Danstyp Vals (sirlig bytesdans)
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn hambo eller lugn vals
Koreografi Birger Jörgensen, Vänersborg
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, tumgreppsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

Kavaljer börjar med höger fot, dam börjar med vänster fot


Pos. 1 A Takt 1
Ett valssteg i sidled i dansriktningen (Börja med innerfot, kavaljers höger, dams vänster, i kors framför ytterfot, kort steg med ytterfot i sidled i dansriktningen, innerfot intill ytterfot)

 

Pos. 1 B Takt 2
Upprepa takt 1 men mot dansriktningen och med motsatt fot samt på sista steget, vrid ut bredvid varandra vända i dansriktningen och tag enkel handfattning.

 

Pos. 2 Takt 3-4
Enkel handfattning, två valssteg i dansriktningen (börja på innerfötterna). På sista steget, vrid upp mot varandra igen och tag dubbel handfattning

 

Pos. 3 A Takt 5
Upprepa takt 1

 

Pos. 3 B Takt 6
Upprepa takt 2

 

Pos. 4 Takt 7-8
Upprepa takt 3-4 men på sista steget föres damen framför kavaljeren, med ryggen i dansriktningen

 

Pos. 5 Takt 9-12
Kedja (börja med höger i höger och med innerfot), fyra valssteg till "nummer fem" (kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen. Räkna egen som "nummer ett"). Ögonkontakt och nätt bugning vid varje passering.

 

Pos. 6 A Takt 13-14
Höger tumgreppsfattning (med nya partnern), två valssteg ett halvt varv medsols

 

Pos. 6 B Takt 15-16
Vänster tumgreppsfattning, två valssteg ett halvt varv motsols (tillbaka till utgångsläge i ringen)

Dansen börjar omDenna nedteckning är gjord av Bengt Olsson, Frändefors i April 1991, efter upplysning av kursdeltagare till Birger Jörgensen