ERIKS JUBILEUMSVALS (Lämplig som Seniordans)

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals (Amazing Grace, Nidälven eller liknande)
Koreografi Eric Pilemyr
Fattningar Valsfattning, butterflyfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, butterflyfattning
       
Takt 1-4
Butterflyfattning, fyra valssteg runt ett varv, börja på ytterfot

Takt 5-8
Bibehållen fattning, fyra valssteg i dansriktningen (kavaljer framåt, dam bakåt)

Takt 9-12
Mot dansriktningen, fyra valssteg (kavaljer bakåt, dam framåt)

Takt 13-16
Två valssteg till visavis plats släpper varandra
Kavaljer på två valssteg mot dansriktningen, möter ny dam
Dam i dansriktningen, två valssteg och möter ny kavaljer

Dansen börjar om