EVA THREE STEP eller COCOSNÖTEN (Som seniordans)

Danstyp Polka
Ursprungsland USA
Musik Teddy Bears' Picnic eller Povel Ramels Cocosnöten
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Gångsteg, tådopp, fotombytessteg, "snärtigt" dalsteg, polkasteg, vainsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningIntroduktion Vänta avvaktande med en liten huvudböjning mot varandra


Takt 1-4
Tre gångsteg i dansriktningen + tådopp
Tre gångsteg med platsbyte (kavaljer till ytterring, dam till innerring) så att dam passerar framför kavaljer (släpp handfattningen i och med att kavaljer liksom fört över sin dam) och vända mot varandra görs ett tådopp

Takt 5-8
Tre gångsteg med platsbyte tillbaka (kavaljer till innerring, dam till ytterring) så att kavaljer passerar framför dam och vända mot varandra görs ett tådopp
Tre korta gångsteg (nästan på stället) mot partnern + tådopp

Takt 9-12
I.dansriktningen, sida-bakom-sida, och intill med innerfot + tådopp, upprepa mot dansriktningen, nu ytterfot intill.

Takt 13-14
Behåll dubbelhandfattning, två "snärtiga" dalsteg (steg på ytterfoten och sväng innerfoten i kors framför ytterfoten  steg på innerfoten och sväng ytterfoten i kors framför innerfoten)

Takt 15-16
Släpp fattningen, två steg ifrån varandra snett höger, nu två steg fram snett höger, till ny partner

Dansen börjar om

    Anpassningen till seniordans förmedlad av Bojan och Eric / TB  
   

2006 11 17