FAMILIE-RHEINLÄNDER

Danstyp Polka
Ursprungsland Danmark
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, enkel handfattning

 

Takt 1-2
Ett polkasteg och två gångsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Paret vänder sig mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols) helt om, släpper handfattningen och med ett långt polkasteg dansar kavaljeren till den förut bakomvarande damen som samtidigt dansar ett kort polkasteg varefter de fattar med damens högra hand i kavaljerens vänstra och dansar två gångsteg mot dansriktningen (medsols)

Takt 5-8
Med valsfattning dansar det nya paret polka medsols, ringens rörelseriktningen motsols


Dansen upprepas med den nya partnern