FAMILIE SEKSTUR

Danstyp Polka
Ursprungsland Danmark
Musik Särskild musik (Familie sekstur)
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning, kedja
Steg Hurresteg i sidled (se förklaring nedan), gångsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, höger fot i kors framför vänster fot (både dam och kavaljer)

Hurresteg, utfört i sidled, åt vänster: Placera höger fot något i kors framför vänster, med tåspetsarna pekande mot ringens mitt. Flytta höger fot ett kort steg åt vänster, flytta vänster fot ett kort steg åt vänster, höger fot åt vänster, vänster fot åt vänster o.s.v. Hela tiden med benen korsade. (Populärt kallat "kissenödigsteg")
Utfört åt höger: Motsatt fot åt motsatt håll.


Takt 1-8
Sexton hurresteg i sidled, mot dansriktningen

Takt 9-10
Bibehållen fattning, fyra gångsteg mot ringens mitt med en komplimang samtidigt med sista steget

Takt 11-12
Bibehållen fattning, fyra gångsteg bakåt, från ringens mitt (tillbaka)

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Takt 17-24
Kavaljer och dam vänder sig mot varandra, sexton gångsteg i en kedja, börja med höger i höger-handfattning, fram till sjunde dam respektive kavaljer (kavaljer går i dansriktningen, dam går mot dansriktningen)

Takt 25-32
Valsfattning, omdansning medsols, sexton hurresteg

Dansen börjar om från takt 9
(Takterna 1-8 dansas alltså endast när dansen börjar)