BYTESHAMBO eller FAMILJEHAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


VARIANT 1

Takt 1-7
Som vanlig hambo t.o.m. omdansningen

Takt 8
Efter omdansningen går kavaljer, på de tre "upplösningsstegen", fram till nästa dam och...

börjar om med dalstegen tillsammans med henne.(Takt 1-7)


VARIANT 2

Takt 1-8
En repris vanlig hambo

Takt 9-10
Enkel handafttning, två dalsteg, kavaljer tackar sin dam och ...

Takt 11
tre "indansningssteg" där kavaljer går fram till ny dam och ...

Takt 12-15
dansar omdansning, med hambofattning, tillsammans med henne.

Takt 16
Enkel handfattning, tre "upplösningssteg"

Dansen börjar om från takt 9-10 och fortsätter på detta sätt till musiken slutar


VARIANT 3

Fattningar Ringfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända inåt ringens mitt

Takt 1-2
Två dalsteg

Takt 3
Kavaljer: Tre "indansningssteg" i dansriktningen fram till ny dam
Dam: Tre "indansningssteg" på stället och inväntar ny kavaljer

Takt 4-7
Hambofattning, omdansning, fyra hambosteg med nya partnern

Takt 8
Tre "upplösningssteg" till utgångsställning

Dansen börjar om


Enligt min uppfattning är variant 2 den vanligast förekommande.
Tom Backman