FAMILJE-JIVE

Danstyp
Ursprungsland
Musik Bugg t. ex. Hey-ba-be-reba.
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, "avig" enkel handfattning.
Steg Sidsteg, hoppsteg, dalsteg med hopp + kickspark, gångsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattningTakt 1-4
Två sidsteg i dansriktningen, två sidsteg mot dansriktningen.

Takt 5-8
Kavaljer släpper sin högra hand,
Damen på två hoppsteg ett varv medsols under armen i dansriktningen, ett varv motsols tillbaka.
Kavaljeren gör sina hoppsteg på stället.

Takt 9-12
Dubbel handfattning vända mot varandra.
Fyra dalsteg med hopp + kickspark. (Kavaljer börjar kicken med höger, damen med vänster).

Takt 13-16
På fyra steg backar man från varandra + fyra steg fram åt vänster, till ny partner.

Dansen upprepasDansen mycket snarlik Party-Jive.