FAMILJEVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Ringfattning, valsfattningTakt 1-8
Två valssteg på plats, vändande växelvis mot grannen och egen partner.

Upprepas en gång.

Omdans med damen till vänster (grannen) om kavaljeren med fyra valssteg (två varv) runt med valsfattning.
Efter omdansningen skall kavaljeren ha damen på sin högra sida (den han dansat omdansning med).
Ställ upp på sluten ring igen och börja om från början.VARIANT MED LÄNGRE OMDANSNING
Takt 1-8
Två valssteg på plats, vändande växelvis mot grannen och mot egen.
Omdansning med sex valssteg (tre varv) runt.