FAMILJEVALS FRÅN GÄSTRIKLAND

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Valsfattning, ringfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring
       
Tur 1 Takt 1-4
Ett valssteg inåt och ett valssteg utåt
Platsbyte på två valssteg (håll kvar grannen = dams höger, kavaljers vänster arm. Damen går bakom och under armarna, kavaljer vänder motsols)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur 2 Takt 9-12
Parvis med valsfattning, kavaljer i dansriktningen och dam mot dansriktningen
Två sidsteg inåt ringen, två sidsteg utåt
 
Takt 13-16
Omdansning medsols, fyra valssteg

Dansen börjar om

Dansen är nedtecknad till Mälarhöjdsdansen 03 03 29