FAMILJEVALS FRÅN VISINGSÖ

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ringTakt 1
Kavaljer: Ett valssteg åt vänster.
Dam: Ett valssteg åt höger

Takt 2
Kavaljer: Ett valssteg åt höger
Dam: Ett valssteg åt vänster.

Takt 3-8
Omdansning med sex valssteg tre varv med damen på kavaljers vänstra sida.


Dansen upprepas.