FAMILJEVALS VISIT

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, "avig" enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattningTakt 1-8
Ett valssteg i dansriktningen
Ett valssteg mot dansriktningen
Dam under kavaljers vänstra arm på två valssteg (snurr) fram till nästa kavaljer (kavaljer två valssteg på stället)
Fyra valssteg runt med valsfattning.

Dansen upprepas.