FAN I BANKO

Danstyp Mazurka och polka
Ursprungsland Sverige, Skåne (Skäralid, Norra Åsbo härad)
Musik Fan i banko (omväxlande mazurka- och polkamelodi)
Koreografi
Fattningar Mazurkafattning
Steg Mazurkasteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, mazurkafattningTakt 1-16
Omdansning, åtta mazurkasteg medsols och åtta mazurkasteg motsols

Takt 17-32
Omdansning, åtta polkasteg medsols och åtta polkasteg motsols

Dansen börjar om


Återgiven i Skånska Folkminnen Årsbok 1927 under rubriken "Skånska danser" av rektorsfru Gerda Runnqvist-Jacobson (1875-1971), Tomelilla efter spelmannen Per Berndtsson (f. 1853), Skäralid.

Den gamle, skicklige spelmannen P J Berndtsson, Skäralid, framhöll att omusikaliska dansörer ofta lät narra sig vid ombytet från polka till mazurka och tvärtom.

Beskrivning av "Fan i banko" enligt uppteckningen från 1927.

Musik:
En valfri polka- och mazurkamelodi som spelas omväxlande i varierande antal takter.
Steg:
Till mazurkamelodi, mazurkasteg utan hopp (rompedarrasteg)
Till polkamelodi, polkasteg utan hopp

Enligt uppgift av Gunnar Otterström, Landskrona, lär denna dans även dansats i Folkets Park i Helsingborg under namnet "Dubbelmazurka".