FEJARN

Danstyp Vals och polka
Ursprungsland
Musik Fejarn
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel midjefattning
Steg Valssteg, "stampsteg", polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTur 1 Takt 1-8
Omdansning medsols, åtta valssteg

Takt 9-16
Omdansning motsols, åtta valssteg

Tur 2 17-24
Enkel handfattning, tre polkasteg rakt fram i dansriktningen + två "stampsteg"
Vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) och byt handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Tre polkasteg rakt fram mot dansriktningen + två "stampsteg"

Tur 3 25-32
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra polkasteg + sex snoasteg. På det sjunde steget lyfter kavaljeren sin dam, över till sin högra sida

Dansen börjar om