FERNBOPOLSKA

Danstyp Slängpolska
Ursprungsland Sverige, Västerfärnebo socken
Musik Se nedan
Koreografi
Fattningar I omdansning: Dubbel handfattning alt. tätare fattning, något till vänster om varandra med höger hand i partnerns midja (= liksidig fattning)
Steg Se nedan
Utgångsställning Två par med ringfattning


    Steg:      
  1 takt =
 
Vänster
     1
Höger-Vänster
         2
 Höger
   3      = taktdelar
       
    Utförande:  
Tur 1   8 takter
 
Ringen rör sig medsols
 
Tur 2   2 takter
 
Handklapp. Var och en svänger runt motsols
 
    6 takter
 
Handklapp. Parvis omdansning medsols
 
Tur 3   2 takter
 
Handklapp. Var och en svänger runt motsols
 
    6 takter
 
Handklapp. Paren tar ringfattning och dansar medsols
 
    Tur 2 och 3 upprepas så länge musiken varar. Växla fattning i den parvisa omdansningen
       
    Musik som passar till Fernbopolska, bland andra:
Västmanlands Spelmansförbunds låthäfte 2 nr 8 och låthäfte 4 nr 48 och 57. Nr 57 är samma som "Drängen han ska vara med om allt" i detta häfte.
 
    Upplysningar om dansen:
Dansen rekonstruerad under danskurs del II, SUR Västmanlands distrikt, i Tärnsjö 1974 på grundval av intervju med Helga Johansson, f 1899, Möklinta. Helga har uppgivit att dansen skall gå mycket fort. "Kjolarna stod ut och svepte kring golvet". Hon har två namn på den, dels Gammelpolska, dels Fernbopolska.
 
    Kommentarer:
Ovanstående beskrivning är gjord av Märta Johansson och Svea Jansson i mars 1983 efter ytterligare intervju med Helga Johansson. Omdanssteget har inte kunnat dokumenteras.
Vid rekonstruktionen 1974 användes tresteg. Det rekommenderas att pröva vilket steg som fungerar bäst. Om tresteg användes bör det ha formen av springsteg med någon markering.
Antal takter är endast ett förslag.