FEST-VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Födelsedagsvals till Mona (finns på skivan "Klinga mina klockor")
Koreografi Ann-Louise Jönsson
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, kedja
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningIntroduktion Takt 1-2
Två valssteg i dansriktningen, något från varandra, något mot varandra

Takt 3-4
Dam: Två valssteg runt medsols, under kavaljers högra arm
Kavaljer Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 5-6
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg

Takt 7-8
Dam: Två valssteg runt medsols, under kavaljers vänstra arm
Kavaljer Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Del A Takt 9-10
Parvis i stor ring, utan fattning (armarna löst hängande utmed sidorna), alla vända mot ringens mitt
Två valssteg på stället med lätt vridning med början mot "grannen" (armarna skall följa med i dansen)

Takt 11-12
Kavaljer: Två valssteg mot dansriktningen med vändning ett varv motsols runt, förbi och utanför (i ytterring) damen till vänster samt åter upp i stor ring
Dam: Två valssteg i dansriktningen med vändning ett varv medsols runt, förbi och innanför (i innerring) kavaljeren till höger samt åter upp i stor ring

Takt 13-28
Upprepa takt 9-12 fyra gånger (= takt 9-12 totalt fem gånger)

Del B
Kedjan
Takt 29
Kavaljer vänder sig åt höger, dam åt vänster och tar höger i höger
Ett valssteg förbi varandra (kavaljer i dansriktningen innanför damen, dam mot dansriktningen utanför kavaljeren)

Takt 30
Vänster i vänster, ett valssteg förbi nästkommande (kavaljer utanför, dam innanför)

Takt 31-32
Höger i höger
Kavaljer: Ett valssteg i dansriktningen mot damen och ett valssteg bakåt från damen
Dam: Två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers arm (paret skall här ha utsträckta högerarmar)

Takt 33-36
Upprepa takt 29-32 men på takt 36 skall kavaljer gå fram till dams vänstra sida

Takt 37-44
Valsfattning, omdansning medsols, åtta valssteg (fyra varv). Avsluta på sista taktdelen med att ta höger i höger (kavaljer vänd i dansriktningen, dam vänd mot dansriktningen)

Takt 45-60
Upprepa takt 29-44

Del A och B Takt 61-112
Upprepa takt 9-60

Avslutning Takt 113-120
Upprepa takt 1-8


Enligt koreografen Ann-Louise Jönsson, kontaktad den 6/2 1990, så är dansen gjord utan introduktion och avslutning. Då får dansarna stå och vänta i åtta takter i början och åtta takter i slutet. Därför har introduktion och avslutning tillkommit. Som Ann-Louise själv sa: "Jag dansar den själv så". // Ulla och Tom Backman