FIDERUSSEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Vanlig polka eller originalet "Fiderussen" Ovansidur Bälgajuck
Koreografi Birgit och Stig Zettergren, Dansfolket, Karlstad
Fattningar Polkasteg, gångsteg
Steg Polskefattning, dubbel handfattning
Utgångsställning Parvis i öppen ring, polskefattning


Tur 1

Takt 1-6
Polskefattning, omdansning medsols, sex polkasteg

Takt 7-8
Parisersväng, fyra gångsteg

 

Tur 2   Takt 9-10
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - framför - sida - intill (markera med "dutt" på fjärde)

Takt 11-12
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Sidsteg mot dansriktningen enligt mönster: Sida - framför - sida - intill (markera med "dutt" på fjärde)

 

 
Tur 3   Takt 13-14
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Fyra gångsteg inåt (kavaljeren backar. Markera med "dutt" på fjärde)

Takt 15-16
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Fyra gångsteg utåt (damen backar. Markera med "dutt" på fjärde)

 

 
    Dansen upprepas från början

 

 
O.B.S.   Varje tur går endast en gång