FIGURVALS FRÅN NOVGOROD

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Lugn vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning (höger i höger), valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt. Ingen fattning, damerna håller armarna utmed sidorna, händerna lätt utställda med svagt spretande fingrarTur 1 Takt 1-4
Ett valssteg i sidled, i dansriktningen ("bakomfotsteg")
Ett valssteg i sidled, mot dansriktningen ("bakomfotsteg")
Två valssteg, ett varv runt från varandra ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2 Takt 9-12
Enkel handfattning med höger i höger (damen lägger sin lätt kupade hand över kavaljerens utsträckta hand)
Ett valssteg mot varandra
Ett valssteg från varandra
Två valssteg, ett halvt varv medsols så att man byter plats (kavaljer till ytterring, dam till innerring. Ingen snurr under armen)

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12 så man byter plats tillbaka (kavaljer till innerring, dam till ytterring. Ingen snurr under armen)

 

Tur 3 Takt 17-24
Enkel handfattning med höger i höger
Kavaljer: Åtta valssteg i dansriktningen
Dam: Åtta valssteg, fyra varv runt medsols, under kavaljers högra arm

 

Tur 4 Takt 25-32
Valsfattning, omdansning medsols, åtta valssteg


Dansen börjar om


Upptecknad av Siv Karlsson och Gunnar Persson i mars 1990 efter instruktion från dansgruppen Rusitji från Novgorod