FINSK MAZURKA (Finnmazurka)

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, "omvänd" enkel midjefattning, mazurkafattning
Steg Frykdalssteg, springsteg, mazurkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTakt 1-8
Ett frykdalssteg i dansriktningen. Byt sida på tre små springsteg

Upprepas ytterligare tre gånger

Takt 9-16
Mazurkafattning, omdansning med fyra mazurkasteg medsols och fyra mazurkasteg motsols

Dansen börjar om