FINSK SCHOTTIS eller
TALGOXEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, kringelfattning, korsfattning
Steg Schottissteg, stampsteg.
Utgångsställning Parvis i sluten ring, vända mot mittenTur 1 Takt 1-4
Alla två schottissteg inåt ringen och två schottissteg tillbaka.

Tur 2 Takt 5-8
Släpp handfattningen, dam två schottissteg inåt ringen och två schottissteg tillbaka.
Kavaljer klappar takten under denna tur.

Tur 3 Takt 9-16
Kavaljer ett schottissteg inåt ringen + tre stampsteg på stället samtidigt som de tar kringelfattning och vrider sig åt vänster och dansar sex springschottissteg mot dansriktningen.
Damerna gör sina åtta steg på stället, vända inåt ringen med början på höger fot och svänger växelvis åt höger och vänster.

Tur 4 Takt 17-24
Kavaljer vänder sig åt vänster och tar korsfattning framför med dam och båda dansar åtta schottissteg i dansriktningen.


Dansen börjar om.