FIREMAN'S DANCE (Amerikansk "couple mixer")

Danstyp Polka
Ursprungsland USA
Musik Folkraft 1244
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Sidgaloppsteg, gångsteg
Utgångsställning I ring två par bredvid varandra och två par mitt emot. De par som står närmast ringens mitt kallas inre par, de andra yttre parA De yttre paren fattar händerna av motsatt yttre par och dansar åtta sidgaloppsteg inåt ringens mitt (1-8), och åtta sidgaloppsteg tillbaka (1-8), medan de inre paren (kavaljer och dam efter varandra på led) vända utåt promenerar åtta steg bort från mitten, vänder och går åtta steg tillbaka (1-8, 9-16).

Allt upprepas men vice versa.

B De yttre paren tar damernas kedja, dam ger höger hand till motstående dam, promenerar över till andra kavaljeren som tar emot nya damens vänstra hand med egen vänster, lägger höger arm om hennes liv och för henne runt.
Dito tillbaka (1-8, 1-8).

De inre paren tar höger och vänster kedja, d.v.s. kavaljer och dam räcker höger hand till motsatt partners och dessa går förbi varandra, varefter kavaljer tar med vänster hand egen dams vänster hand och höger arm om hennes liv och för henne runt motsols.
Dito tillbaka (1-8, 1-8).

Allt upprepas men vice versa.

C Varje linje på 4 tar varandra i hand och går fyra steg mot varandra ropande "Fire. Fire. Fire. Fire", går fyra steg tillbaka, släpper varandras händer med höger axel mot höger och varje linje är färdig att möta en ny linjeuppställning, som kommer från andra hållet.Avskrift ur "Danser från när och fjärran".
Dansen visad av Ann-Mari och Eric Meyer, Schottisjiggarna, Västerås på Råtödansens dansutbyte söndagen den 17 april 1994.