FIVE FOOT TWO

Danstyp Schottis (American mixer)
Ursprungsland USA
Musik Five Foot Two
Koreografi
Fattningar (Se beskrivning nedan)
Steg Fotombytessteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, skridskofattning (höger hand överst), alla vända i dansriktningen


Del 1   Takt 1-2
Med början på vänster fot dansas två fotombytessteg i dansriktningen (1 å 2, 3 å 4)

Takt 3-4
Fyra hurtiga gångsteg i dansriktningen (1 å, 2 å, 3 å, 4 å)

Takt 5-6
Två fotombytessteg i dansriktningen (1 å 2, 3 å 4)

Takt 7-8
Två gångsteg i dansriktningen (vänster-höger) släpp taget med vänster hand och med bibehållande höger handfattning går kavaljer två steg i dansriktningen och tar vänster handfattning med framförvarande dam medan dam vänd till vänster går två steg för att fatta vänster handfattning med bakomvarande kavaljer (1 å, 2 å, 3 å, 4 å) (Kavaljer är vända utåt, dam inåt)

 

 
Del 2   Takt 9-10
Kavaljer och dam med början på vänster dansar ett fotombytessteg i dansriktningen (1 å 2) och ett bakåt (3 å 4) (Kavaljer dansar utåt framåt, sedan inåt bakåt och dam tvärtom)

Takt 11-12
Kavaljer och dam bibehåller höger handfattning och går runt ett halvt varv medsols (1 å, 2 å, 3 å, 4 å) och tar vänster handfattning med nästkommande dam respektive kavaljer (Kavaljer är nu vänd inåt och dam utåt)

Takt 13-14
Kavaljer och dam dansar ett fotombytessteg i dansriktningen och ett baklänges mot dansriktningen (1 å 2, 3 å 4)

Takt 15-16
Släpp höger handfattning med egen dam och kavaljer går fyra steg 3/4 varv motsols (1 å, 2 å, 3 å, 4 å)
Tag skridskofattning med den nya damen

Dansen upprepas