FJÄRILS POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Klack och tåsteg med hopp, polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, kavaljer bakom dam med händerna på damens axlar


Både dam och kavaljer börjar på vänster fot
Tur 1 Takt 1-8
Två klack och tåsteg (med hopp) med vänster fot snett inåt ringen samtidigt som dam tittar på kavaljeren över sin vänstra axel
Två klack och tåsteg (med hopp) med höger fot snett utåt ringen samtidigt som dam tittar på kavaljeren över sin högra axel
Två polkasteg framåt i dansriktningen med början på vänster fot
Dam dansar runt medsols, framför kavaljeren, två varv på fyra gångsteg
Kavaljer följer efter på två polkasteg framåt i dansriktningen

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-24
Vänd upp mot varandra och tag "fjärilsfattning" (Båda håller upp vänster hand med handflatorna mot varandra i höjd med huvudet och höger hand i varandras midja).
Omdansning med åtta polkasteg medsols

Dansen börjar om