FJÄSKERN

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, ledig hand i sidan
Steg Springsteg, sparksteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, enkel handfattning

 

A Takt 1-8
Med enkel handfattning dansar paren springsteg i dansriktningen (motsols)

 

B Takt 9-10
Parvis vändning mot varandra, ledig hand i sidan. Med början på vänster fot dansar paren fyra sparksteg, klappar ett slag i händerna varefter kavaljeren och damen byter plats genom att med springsteg dansa till vänster förbi varandra och vänder upp medsols mot varandra.

Takt 11-12
Sparksteg och springsteg upprepas och därefter danar de med springsteg åter till egen plats

Takt 13-16
Takt 9-12 upprepas


Dansen omtages från början men för varje omtagning flyttar sig damen i dansriktningen till framförvarande kavaljer.
Dansen dansas i samma tempo hela tiden, dock dansas A något livligare än B.