FLICKORNAS VALS

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri vals
Koreografi Siv Karlsson, Dansfolket
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring (stor ring), ringfattning
       
Tur 1 Två valssteg inåt
Två valssteg utåt
Omdans med damen till vänster, fyra valssteg runt
Placera damen på höger sida

Upprepas en gång
 

Tur 2 Damerna dansar på två valssteg förbi vänster kavaljer och fram till nästa
Kavaljer lägger höger arm om damens midja och för henne runt ett varv
Damen fortsätter med två valssteg fram till nästa kavaljer

Momentet upprepas. Totalt fyra gånger
 

Tur 3 Med kavaljer nummer fyra dansas parvis sexton vals med valsfattning
 
Dansen om från början