FLÖRT VALSEN (Seniordans)

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Drömvalsen
Koreografi Bojan och Eric 1997 03 05
Fattningar
Steg Dalsteg, sidovalssteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, dubbel handfattning


Tur 1   Takt 1-4
Två dalsteg, kavaljer börjar med att sätta i vänster fot, dam höger
Parisersväng på två valssteg, kavaljer motsols, dam medsols

Takt 5-8
Med händerna på ryggen dansar kavaljer och dam runt varandra, ser varandra i ögonen
 

 
Tur 2 Takt 9-12
Dubbel handfattning, två sidovalssteg i dansriktningen och två mot dansriktningen
 
Takt 13-16
Ett valssteg mot varandra och ett ifrån varandra
Damen dansar på två valssteg under kavaljers vänster arm, fram i dansriktningen till nästa kavaljer
På sista takten rör sig kavaljeren mot dansriktningen, möter ny partner

Dansen börjar på nytt

Inskriven som jag fått den mig tillsänd av koreograferna / TB