FLUEN (Lämplig som seniordans)

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik 2/4 takt
Koreografi
Fattningar Ringfattning, butterflyfattning
Steg Gångsteg
Utgångsställning Hel ring, vända inåt, ringfattning
       
Takt 1-4
Hel ring inåt mitten på fyra gångsteg, fyra gångsteg ut

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-12
Paren tar butterflyfattning, går åtta steg runt medsols, stannar så att damen har sidan utåt, kavaljer sidan inåt

Takt 13-16
Med bibehållen fattning går paren baklänges sex steg, kavaljeren stannar med ryggen utåt, lyfter sin vänster arm, damen går under denna på två steg ut. Alla tar hel ring

Dansen börjar på nytt

 

Dansen nedtecknad av Bojan och Eric på en dansträff i Klippan
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB