FÖDELSEDAGSVALS TILL PATRIK

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Långsam gammalvals, t. ex. Åsa Jinders 'Josefine dansar'
Koreografi Marika Lagervall, Göteborg
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, korsfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel handfattning (Kavaljerens höger och damens vänster). Kavaljeren med ryggen mot mitten, paren skall vara vända mot varandra.
       
Följande dans är komponerad till en uppvisning på en fest och gjord för ett speciellt musikklipp på drygt 2 minuter, vilket betyder upptakt plus nedanstående turer en gång rakt igenom. Om dansen dansas till en längre valslåt kan man förslagsvis upprepa alla eller bara några av turerna, lägga till fler buggturer eller lägga till mer vals mellan turerna. I dansen ingår turer från sicksackshottis, bugg och vanlig valsomdansning.
 
Tur 1 Takt 1-8 (sicksackdelen)
Båda börjar på ytterfot (kavaljerens vänster och damens höger) och gör ett valssteg sidledes vända mot varandra.
Vänd sedan ryggen mot varandra och gör ett valssteg sidledes till i samma riktning.
Vänd tillbaka igen och upprepa första valssteget ovan.
Släpp sedan händerna och byt plats med ett valssteg, damen går bakom kavaljeren och båda är vända framåt.
Byt tillbaka med ett valssteg, nu går damen framför kavaljeren och båda är vända framåt.
Upprepa steg 2 ovan, dvs. gör ett valssteg sidledes med ryggen mot varandra, nu utan handfattning.
Vänd upp mot varandra och gör ytterligare ett sidledes valssteg. Kavaljeren fångar upp damens höger i sin höger.
Båda tar ett valssteg bakåt (markeras av kavaljeren med ett lätt tryck i handen)
 
Tur 2 Takt 9-16 (buggdelen)
Kavaljeren lyfter höger arm och damen går under på ett valssteg.
Kavaljeren håller kvar armen uppe och går under den själv på ett valssteg.
Upprepa detta (två valssteg)
Avsluta med fyra valssteg runt i valsfattning, stanna i utgångsställningen
 
Tur 3 Takt 17-24  (sicksackdelen)
Upprepa tur 1
På sista sidsteget fångar kavaljeren upp damens båda händer i korsfattning. Höger över vänster
 
Tur 4 Takt 25-32 (buggdelen)
Kavaljeren lyfter armarna och damen går under (åt höger).
Kavaljeren håller kvar armarna uppe och går själv under på andra valssteget.
Upprepa detta (två valssteg)
Avsluta med fyra valssteg runt i valsfattning. Stanna i utgångsställningen.
 
Tur 5 Takt 33-40 (sicksackdelen)
Upprepa tur 1
På sista sidsteget fångar kavaljeren upp damens båda händer i dubbelhandsfattning.
 
Tur 6 Takt 41-48 (buggdelen)
På första valssteget snurrar kavaljeren in damen i ”tjejkramen”, genom att föra sin vänster hand åt höger och samtidigt lyfta den, runt över damens huvud och ner igen så att damen står vid kavaljerens sida med armarna i kors.
Släpp ut på andra valssteget genom att släppa högerhanden och låta den glida längs damens rygg för att på så vis fånga upp hennes vänsterhand till dubbelhandsfattning igen. Håll kvar den andra handen.
Kavaljeren snurrar in sig själv i ”killkramen”, genom att föra sin höger hand åt vänster, lyfta handen och gå runt under den så att han står vid damens sida med armarna i kors, spegelvänt mot ovan. 
Kavaljeren släpper damen med sin vänsterhand och damen låter sin höger hand glida längs herrens rygg för att fånga upp hans vänster igen (som ovan, fast spegelvänt)
Upprepa detta en gång, 2+2 valssteg
 
Tur 7 Takt 49-56 (valsdelen)
Åtta takter vanlig vals i högervarv. Se till att avsluta i utgångsställningen.
 
Tur 8 Takt 57-64 (sicksackdelen)
Upprepa tur 1
På sista sidsteget fångar kavaljeren upp damens båda händer i dubbelhandsfattning (som i tur 5).
 
Tur 9 Takt 65-72 (buggdelen)
På första valssteget går båda mot och lite förbi varandra till vänster samtidigt som kavaljeren lyfter båda armarna, för dem ut åt sidorna och för höger hand över damens huvud och vänster över sitt eget.
Gå runt medsols två valssteg
Släpp båda händerna på första taktdelen och låt högerhänderna dem glida ner längs varandras armar. På sista steget vänder båda upp mot varandra.
Avsluta med fyra valssteg runt i valsfattning. Stanna i utgångsställningen.
 
Tur 10 Takt 73-80 (sicksackdelen)
Upprepa tur 1
På sista sidsteget fångar kavaljeren upp damens höger i sin höger (som i tur 1).
 
Tur 11   Takt 81-88 (buggdelen)
Kavaljeren drar sin höger hand mot sig och ner till sin högra sida samtidigt som han tar ett sidledes valssteg åt vänster så att damen går in framför honom och över på hans högra sida (med ryggen mot honom). Han fångar sedan upp hennes andra hand bakom hennes rygg.
På andra valssteget tar damen ett valssteg till vänster och kavaljeren ett till höger så att damen kommer att stå på kavaljeren andra sida. Samtidigt tittar de på varandra.
På tredje valssteget går damen tillbaka till kavaljerens högra sida och på fjärde över på hans vänstra igen.
Kavaljeren släpper sedan damens vänstra hand, går under högerhänderna och för sin högerhand till sin sida bakom ryggen samtidigt som han tar ett valssteg åt vänster. Samtidigt tar damen ett valssteg åt höger och fångar upp kavaljerens vänsterhand bakom hans rygg. Damen står nu bakom herren på hans högra sida och turen upprepas spegelvänt.
På tre valssteg går sedan damen till vänster, höger, vänster och herren till höger, vänster, höger samtidigt som de ”flörtar”. Efter sista överflyttningen släpper båda händerna, vänder sig mot varandra och tar valsfattning.
 
Tur 12 Takt 89-96 (valsdelen)
Avsluta med åtta takter vals. Om musiken sedan är slut kan herren på sista takten släppa damen med höger och snurra ut henne med vänster hand.
 
Inklistrad som jag fått den från koreografen / TB

2006 12 07