FORWARD SIX AND BACK

Danstyp Squaredance
Ursprungsland
Musik Squaremusik i polkatakt
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning I square


 
  Pos. 1    

Pos. 2

 

Pos. 4

 
  Pos. 3    
     

Paren ställer upp i samma ordning som positionerna.
 
Här börjar uppställning till dans.
Par 1 går till par 2 i ring och dansar ett varv, sedan ställer K1 ifrån sig trion och går till par 3, tar i ring med dem och dansar ett varv, ställer ifrån sig K3, byter hand med D3, går till par 4, dansar runt ett varv, ställer ifrån sig trion och går ensam till Pos. 1.

Här börjar andra avdelningen.
Pos. 2 och Pos. 4 går fram och hälsar på varandra, backar sedan, därefter svänger K2 och K4 (i samma positioner) över sina damer, K2 höger dam till Pos 1, vänster dam till Pos 3. K4 vänster dam till Pos 1, höger dam till Pos 3. Under tiden "dosar" K1 och K3. Sedan fortsätter dansen med att Pos. 1 och 2 hälsar och 2 och 4 "dosar" osv.

När man får tillbaka sin egen dam på höger sida svingar man fyra varv 16 takter, går sedan ett varv tillbaka till egen position med korsfattning. Där börjar dansen om från början med par 2 som startpar. När även par 3 och 4 har inlett dansen och 4:an avslutat, är dansen slut. Med lämplig musik bör den sluta samtidigt.

 

 
   
  K1       D2 K1 D3       K1       D2 K1 D3       K1  
D1   D4               D1   D4               D1   D4
K2   K4   K2       K4   K2   K4   K2       K4   K2   K4
D2   D3               D2   D3               D2   D3
  K3       D1 K3 D4       K3       D1 K3 D4       K3  
 
       
    Dessa bilder beskriver K1,s omgång. Efter omdansning och hemgång till positionerna börjar K2 sin omgång osv osv osv osv ...  
       
    Ovanstående beskrivning är en exakt avskrift så som jag fått den mig tillsänd. / TB