FREDSDANSEN

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik Ein Bisschen Frieden (En liten fågel)
Koreografi Birger Jörgensson, Vänersborg
Fattningar Ringfattning, dubbel handfattning
Steg Särskilt beskrivna sidsteg, fotombytessteg, gångsteg, balancesteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning. Alla vända mot ringens mitt.

Både dam och kavaljer börjar på höger fot.Tur 1 Höger fot framför vänster, vänster fot åt sidan, höger fot bakom vänster, vänster fot åt sidan.

Upprepa en gång

Vänd kroppen lite åt vänster, gå två långsamma gångsteg och ett fotombytessteg. (Räkna: Framför, sida, bakom, sida, framför, sida, bakom, ett, två, och fotombyte). Var mjuk i knäna när stegen framför och bakom tages.

Tur 2 Vänster fot framför höger, höger fot åt sidan, vänster fot bakom höger, höger fot åt sidan.

Upprepa en gång.

Vänd lite åt höger, gå två långsamma gångsteg och ett fotombytessteg.


Upprepa tur 1 och 2 en gång.


Figurering På ett steg vänder kavaljer och dam sig mot varandra (damen med ryggen i dansriktningen) och tar ett kort ögonblick dubbel handfattning.
Händerna släpps och kavaljer dansar snett inåt och damen snett utåt. Båda börjar med vänster fot.
Vänster fot åt sidan, höger fot bakom vänster, vänster fot åt sidan, en liten kick med höger fot.
Därefter dansar damen snett inåt och kavaljer snett utåt. Samma steg men med början på höger fot och lämnar sin egen dam respektive kavaljer bakom ryggen och möter en ny dam respektive kavaljer och tar dubbel handfattning.

På fyra gångsteg går paret runt ett varv, d.v.s. kavaljeren går runt damen medsols men släpper efter två steg sin vänster och damens höger hand och damen går under kavaljerens höger och sin egen vänster hand.
Damen har hela tiden ryggen i dansriktningen och hennes steg blir ungefär:
vänster fram, höger åt sidan, vänster något bakåt, höger intill.

(Denna tur är svår att beskriva i detalj men räkna så här:
Sida, bakom, sida, kick - sida, bakom, sida, kick - ett, två och damen under).
Alltid vid denna tur sjunger sångerskan refrängen "Ein Bisschen Frieden").


Figureringen dansas fyra gånger i följd med byte av partner varje gång.
Avsluta sista gången med dubbel handfattning, ett balancesteg mot varandra och ett från varandra samt ett steg upp i stor ring till utgångsställningen.

Upprepa tur 1 och tur 2 en gång vardera.

Därefter de fyra figureringsturerna (refrängen) igen som denna gång avslutas med endast ett steg upp i stor ring till utgångsställningen.

Upprepa tur 1 och tur 2 lika som i början varefter hela ringen på sex långsamma gångsteg drar sig mot mitten och höjer händerna på sista steget.