FRÖKEN CHIC

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Ett polkasteg i dansriktningen, två tådopp, vänd mot dansriktningen ett polkasteg, två tådopp.
Med valsfattning dansas fyra polka runt.

Takt 9-16
Upprepas en gång.

Tur 2 Takt 17-32
Åtta polka runt motsols i dansriktningen.
Åtta polka runt medsols i dansriktningen.

Dansen upprepas


Dansen tolkad av Olle Holgersson och Lars-Gunnar Uddén, Oskarshamn.