FRUELIGS WALZER

Danstyp Vals
Ursprungsland Schweiz
Musik Frueligs Walzer
Koreografi
Fattningar Högerhandsfattning, valsfattning, enkel midjefattning, armkroksfattning, korsfattning
Steg Valssteg, gångsteg, fotombytessteg, hoppsteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, dam med rygg i dansriktningen, högerhandsfattning (höger i höger).

Dansföljd: AA - BB - CC - A - B - CC.

Del A Takt 1-2
Två valssteg i dansriktningen, första snett inåt, andra snett utåt. (Kavaljer börjar med vänster fot, dam med höger fot bakåt).

Takt 3-4
Sex gångsteg i dansriktningen framför kavaljer snurrar dam ett varv medsols.

Takt 5-6
Två valssteg ett varv runt medsols, valsfattning.

Takt 7-8
Sex gångsteg ett varv motsols, enkel midjefattning.

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8.

Del B Takt 1-2
Vänd i dansriktningen tas ett fotombytessteg från varandra, enkel handfattning.

Takt 3-4
Platsbyte med ett långt fotombytessteg i sidled.
Damen passerar framför kavaljer, handfattningen släppes.

Takt 5
Ett hoppsteg mot varandra, kavaljer på vänster fot, dam på höger fot.

Takt 6-7
Höger armkrok, sex steg runt medsols, stanna vända mot dansriktningen. Ett steg på stället, byt till enkel handfattning.

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 vända mot dansriktningen.
Då del B avslutas står paret åter i dansriktningen.

Del C Korsfattning med höger överst, kavaljer med rygg inåt mitten, dam vänd mot kavaljer.

Takt 1-2
Ett valssteg åt sidan i dansriktningen, ett tillbaka.

Takt 3-4
Dam ett varv medsols på sex steg, behåll fattningen.

Takt 5-6
Samma som takt 1-2.

Takt 7-8
Kavaljer ett varv motsols på sex steg, behåll fattningen.

Takt 9-12
Med valsfattning, två varv medsols på fyra valssteg.

Takt 13-14
Ett valssteg åt sidan i dansriktningen, ett tillbaka.

Takt 7-8
Släpp valsfattningen och snurra ett varv på sex steg. Kavaljer motsols, dam medsols.


Dansen nedtecknad efter en beskrivning gjord av Birger Jörgensen, Vänersborg.