FULEPARADEN (Lämplig som seniordans)

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik Fågeldansen
Koreografi
Fattningar
Steg Chassésteg, gångsteg, tippsteg
Utgångsställning Kavaljer med ryggen mot mitten, damen mittemot utan att hålla varandra
       
Takt 1-4
Alla börjar med höger fot. Ett chassésteg åt höger, gå två steg rakt fram, vänster-höger, chassésteg åt vänster, två steg bakåt, höger-vänster.

Takt 5-8
Chassésteg åt höger, med vänster fot kors över höger fot, chassésteg åt vänster, med höger fot kors över vänster fot.

Takt 9-16
Upprepas + ett tippsteg

Takt 17-20
Höger handfattning, åtta steg runt till plats (släpp partner), kavaljer kommer nu att röra sig i dansriktningen, damen kommer att röra sig mot dansriktningen

Takt 21-24
Möter ny partner med vänster handfattning, går åtta steg runt med varandra. Kavaljer kommer nu i yttre ringen, dam i innerring.

Takt 25-28
Ny partner med höger handfattning, åtta steg runt. Kavaljer nu i innerring, damen i ytterring.

Takt 29-32
Ny partner med vänster hand, sex steg runt, kavaljer stannar i innerring + två steg på plats + tipp. Damen i ytterring.

Dansen börjar på nytt.

 

Nedtecknad av Bojan och Eric från en seniordansstuga i Tomelilla.
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 09 14