FURUBYSNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Polskefattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, löst hängande armar.Tur 1 Takt 1-16
Parvis med hängande armar dansar kavaljer framför dam med fyra polkasteg runt dam medsols. (Kavaljer har ansiktet i dansriktningen när han dansar runt damen, damen dansar på stället).
Omdansning med åtta snoasteg runt.
Upprepas en gång.

Tur 2 Takt 17-32
Med enkel handfattning och gångsteg går dam under kavaljers högra arm på två steg, kavaljer under damens vänstra arm på två steg, dam under kavaljers högra arm på två steg, kavaljer under damens vänstra arm på två steg.
Omdansning med åtta snoasteg runt.
Upprepas en gång.

Tur 3 Takt 33-48
Fyra "öppna" polkasteg i dansriktningen, från och mot varandra.
Omdansning med åtta snoasteg runt.
Upprepas en gång.

Tur 4 Takt 49-64
Med hög dubbel handfattning går dam runt kavaljer medsols och vridning ett varv medsols. Kavaljer dansar på stället.
Omdansning med åtta snoasteg runt.
Upprepas en gång.


Omdansning åtta snoasteg runt i tur 1-2-3-4 skall vara med polskefattning.