FYRKLÖVER-POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi Henrik Persson, Arkelstorps GDG, 1999 02 09
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning.
Steg Gångsteg, fotombytessteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning sida vid sida vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-2
Två gångsteg samt ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-8
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv) samt fyra snoasteg (två varv)

Tur 2 Takt 9
Enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen

Takt 10
Dubbel handfattning (butterflyfattning), vända motvarandra, ett fotombytessteg i sidled, i dansriktningen

Takt 11
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger) med ryggen i dansriktningen, två gångsteg (baklänges) i dansriktningen

Takt 12
Dubbel handfattning (butterflyfattning), vända med ryggen mot varandra, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv) samt fyra snoasteg (två varv)

 

Tur 3 Takt 17
Enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen

Takt 18
Släpp fattningen, ett fotombytessteg i sidled, från varandra (kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt)

Takt 19
Två gångsteg i dansriktningen

Takt 20
Ett fotombytessteg i sidled, mot varandra (kavaljer utåt från ringens mitt, dam inåt mot ringens mitt)

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv) samt fyra snoasteg (två varv)

Tur 4 Takt 25
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljerens vänster, damens höger)
Dam: Två gångsteg ett varv medsols under kavaljerens arm.
Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen

Takt 26
Bibehållen handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 27
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljerens vänster, damens höger)
Kavaljer: Två gångsteg ett varv motsols under damens arm
Dam: Två gångsteg i dansriktningen

Takt 28
Bibehållen handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 29-32
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv) samt fyra snoasteg (två varv)

Dansen börjar om

 

Förekommer även med upprepning på varje tur