FYRMANNA-SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, särskilt beskriven fattning enligt utgångsställning
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen. (Två par dansar tillsammans). Enkel handfattning, det främre paret håller sina lediga händer i axelhöjd, det bakre paret sträcker sina lediga händer fram och fattar det främre parets upplyftade händer


Tur 1 Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Främre paret släpper den enkla handfattningen men bibehåller fattningen med ytterhänderna och dansar med fyra hoppsteg, kavaljer åt vänster, dam åt höger samt svänger upp bakom bakre paret som samtidigt dansar fyra hoppsteg framåt och bildar främre par

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-10
Upprepa takt 1-2

Takt 11-12
Med bibehållen fattning dansar det främre paret fyra hoppsteg på plats samtidigt som de böjer sig något framåt, medan det bakre paret, med bibehållen fattning, bildar en port och dansar förbi och framför det främre paret samt vrider sig ett varv (kavaljer medsols, dam motsols) och bildar främre par

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Dansen upprepas från början


Beskrivningen hämtad från "Gillesdanser i Norden", 1983 års upplaga


Se även Fyrmanna-schottis i fyra turer och Norsk röjländer