FYRMANNA-SCHOTTIS I FYRA TURER

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, särskilt beskriven fattning enligt utgångsställning
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen. (Två par dansar tillsammans). Enkel handfattning, det främre paret håller sina lediga händer i axelhöjd, det bakre paret sträcker sina lediga händer fram och fattar det främre parets upplyftade händer

 

Tur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen
Främre paret - Y, släpper enkel handfattning och går på fyra hoppsteg (kavaljer till vänster, dam till höger) och ställer sig bakom par X (håll kvar i ytterhänderna)
Bakre paret - X, fyra hoppsteg i dansriktningen, håll kvar handfattningen

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2 Takt 9-12
Två shottissteg i dansriktningen
Par Y, backar med fyra hoppsteg in under par X upplyfta, inre händer. Eftersom inga händer släpps, vrids par X in under sina upplyfta armar (blir nästan en "pannkaksvändning" under bakre händerna).

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

 

Tur 3 Takt 17-20
Två shottissteg i dansriktningen
Par Y: De inre händerna lyfts upp, de yttre händerna sänks ner och par Y vänder runt utåt-bakåt på fyra hoppsteg.
Obs! Jämför tur 1 men släpp inte händerna!
Par X:
Fyra hoppsteg i dansriktningen under par Y:s upplyfta inre händer.

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

 

Tur 4 Takt 25-28
Två schottissteg i dansriktningen
Båda kavaljererna lyfter nu upp sina ytterhänder
Par Y: Kavaljer , fyra hoppsteg (med upplyft ytterhand) åt höger-bakåt, hans dam följer efter Obs! Släpp inte händerna!
Par X:
Fyra hoppsteg i dansriktningen

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28

 

Bearbetad av BIK, 1996 12 01

Se även Fyrmanna-schottis