GAMHAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambo i långsamt tempo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Sidsteg med tådopp, gångsteg, snurrebocksteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, vända i dansriktningenTakt 1-8
Kavaljerens steg Vänster fot, ett sidsteg åt vänster, höger fot, ett tådopp intill vänster fot (1)
Höger fot, ett sidsteg åt höger (till utgångsläget), vänster fot, ett tådopp intill höger fot (2)
Sex gångsteg (ej springsteg) i dansriktningen (med början på vänster fot) (3-4)
Hambofattning, omdansning medsols, fyra snurrebocksteg (utan hopp)(5-8)

Damens steg Höger fot, ett sidsteg åt höger, vänster fot, ett tådopp intill höger fot (1)
Vänster fot, ett sidsteg åt vänster (till utgångsläget), höger fot, ett tådopp intill vänster fot (2)
Sex gångsteg (ej springsteg) i dansriktningen (med början på höger fot) (3-4)
Hambofattning, omdansning medsols, fyra snurrebocksteg (utan hopp)(5-8)

Dansen börjar om

Förenklad sammanfattning
Ett steg från varandra, ett steg mot varandra.
Sex gångsteg framåt i dansriktningen
Omdansning med snurrebocksteg till reprisens slut


Fått beskrivningen av en gammal farbror i Örnsköldsvik / Doris Lundblad