GAMMAL FAMILJEVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningenTur 1 Takt 1-4
Fyra valssteg i dansriktningen (dam baklänges, kavaljer framlänges)

Tur 2 Takt 5-8
Vänd ett halvt varv (kavaljer motsols, dam medsols) till ny partner
Dubbel handfattning, fyra valssteg i dansriktningen (kavaljer baklänges, dam framlänges)

Tur 3 Takt 9-12
Kavaljer vänder ett halvt varv motsols, dam dansar fram till kavaljers högra sida
Enkel handfattning (båda vända i dansriktningen), fyra "öppna" valssteg i dansriktningen

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Dansen börjar om