GAMMALKILSVALS

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi Annika och Linnéa Lenz, Ida Blomkvist
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
       
Tur 1 Takt 1-8
Två valssteg, från och mot varandra med enkel handfattning. Damen snurrar ett varv under armen på två valssteg
Två valssteg, från och mot varandra. Kavaljeren snurrar ett halvt varv under armen på två valssteg och stannar framför damen
 
Tur 2 Takt 9-24
Omdansning vals medsols på sex valssteg. Damen snurrar medsols under armen på två valssteg
Omdansning vals motsols på sex valssteg. Kavaljeren snurrar motsols under armen på två valssteg
 
Tur 3 Takt 25-32
Valsfattning, fyra valssteg i dansriktningen (kavaljeren backar med ryggen i dansriktningen)
Omdansning, fyra valssteg
 

 

Inskriven som jag fått den tillsänd av koreograferna / TB