GAMMALPOLKA I 10 TURER

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Vanlig polka, ej för snabb
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, höger i höger, vänster och högerhandsstjärna
Steg Polkasteg, klack- och tåsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Åtta polkasteg med vändning mot och från varandra.

Tur 2 Tag valsfattning, dansa åtta polkasteg medsols i dansriktningen.

Tur 3 Behåll valsfattningen, dansa åtta polkasteg motsols i dansriktningen.

Tur 4 Utan handfattning, ett polkasteg från varandra (kavaljer in mot ringen, dam ut från ringen). Ett polkasteg mot varandra, tag höger i höger och dansa ett varv medsols på två polkasteg.
Hela tur 4 upprepas.

Tur 5 Med enkel handfattning, polkasteg - klack och tå med innerfot, polkasteg - klack och tå med ytterfot. (Tåstödet bör inte sättas i för långt bak).
Hela tur 5 upprepas.

Tur 6 Dam vänder upp motsols så hon kommer framför kavaljer.
Med gåmgsteg och med början höger i höger dansas kedja till sjunde vid mötet höger i höger, vänder ett halvt varv medsols och kedja tillbaka till egen.

Tur 7 Kavaljer rundar egen och bildar vänsterhandsstjärna genom att på tredje steget fatta bakomvarande kavaljers handled, ytterhand fattar egen dams vänsterhand, stjärnan rör sig motsols.
På åttonde steget backar kavaljer ut och dam bildar högerhandsstjärna som rör sig medsols, på åttonde steget dansar dam ut från stjärnan.

Tur 8 Med sin vänstra hand i kavaljers höger dansar damen motsols under kavaljers höjda högerarm, kavaljer följer efter med korta polkasteg och underlättar dams omdansning. Turen utföres på åtta steg.

Tur 9 Samma som tur 4. (O.B.S. med upprepning).

Tur 10 Tag valsfattning och dansa åtta polkasteg medsols i dansriktningen.
(Vid inspelad musik dansas polka med- och motsols tills musiken slutar).Med de beskrivna upprepningarna i tur 4 - 5 och 9 går dansen att utföras till vanlig polkamusik.


Ursprungligen är Gammalpolka en Högreståndsdans med mycket långsam musik.
Detta utförande av dansen är beskrivet av Britt och Börje Sköld, Östansjö, Viby folkdanslag.