GAMMALSCHOTTIS FRÅN UPPLAND

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis (gärna "gladschottis")
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, schottisfattning
Steg Schottissteg, omdansningssteg, gångsteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. enkel handfattning
    Dansen driver hela tiden i dansriktningen  
Tur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen
Schottisfattning, omdansning

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur 2 Takt 9-12
Schottisfattning, dam med rygg i dansriktningen, ett schottissteg snett inåt och ett schottissteg snett utåt
Omdansning

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12
 

Tur 3 Takt 17-20
Pariservändning var för sig på fyra steg
Schottisfattning, omdansning

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20
 

Tur 4 Takt 25-28
Schottisfattning, fyra hoppsteg i sida
Omdansning

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28
 

Tur 5 Takt 33-36
Schottissteg, omdansning, åtta omdansningssteg

Takt 37-40
Upprepa takt 33-36

 

Så som jag uppfattade dansen då jag fick den förevisad sommaren 2003 / Jan-Olof Stiller

Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB