GAMMAL SKÅNSK SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Siv Karlsson och Gunnar Persson, Dansfolket, Karlstad
Fattningar Enkel handfattning (kamratfattning), gammal valsfattning
Steg Schottissteg (fotombytessteg), Sidsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning (kamratfattning)Tur 1 Takt 1-8
Fyra schottissteg i dansriktningen, vänd mot och från.
Gammal valsfattning och omdansning medsols med fyra schottissteg. OBS Stötig med svikt.

Tur 2 Takt 9-12
Gammal valsfattning, fyra sidsteg i dansriktningen.
Omdansning med fyra snoasteg. OBS stötig.

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12


Dansen från början.


Dansen är inte gammal trots namnet.
Originalbeskrivningen är inte daterad men Siv och Gunnar visade dansen i Oskarshamn den 24 maj 1998.