GAMMELDANSKEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik En afton i Ådalen, Karl Grönstedts orkester (Gammaldans Vol. 2. Golden Line CD. GLCD 118)
Koreografi Conney Åcerclinth, Hovmantorp
Fattningar
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring


Tur 1

Börja direkt
Fyra valssteg i två parisersvängar framåt i dansriktningen
Fyra valstakter. Sida ihop, sida ihop vända ansikte mot ansikte och byter sida med kavaljer framför dam ganska tätt. (Dam måste här byta fot vid bytet) Kavaljer byter efter sidbytet
Fyra valssteg i två parisersvängar framåt i dansriktningen
Fyra valstakter. Sida ihop, sida ihop vända ansikte mot ansikte och byter sida med dam framför kavaljer ganska tätt. (Kavaljer måste här byta fot vid bytet) Dam byter efter sidbytet
Sexton valssteg runt medsols i dansriktningen

 

Tur 2   Ett valssteg runt motsols
En valstakt. Vänta!
Två valssteg runt motsols
Ett valssteg runt motsols
En valstakt. Vänta!
Två valssteg runt motsols
Åtta valssteg runt motsols

Upprepa hela tur 2 en gång till

 

 
Tur 1   Upprepa tur 1 en gång

 

 
Tur 3   Fyra valstakter. Ett steg per takt. Dam bakåt i dansriktningen
Fyra valssteg medsols runt i dansriktningen. Stanna så att kavaljer har rygg i dansriktningen
Fyra valstakter. Ett steg per takt. Kavaljer bakåt i dansriktningen
Fyra valssteg motsols runt i dansriktningen
Fyra valstakter. Fyra snabba "Billy Bayou"-steg. I och emot dansriktningen varannan gång
Fyra höger armkroksomdansningar med valssteg och förflyttning i dansriktningen

Upprepa tur 3 en gång till

 

 
Tur 4   Åtta valssteg runt medsols
Åtta valssteg runt motsols

Det var det hele!

 

 
    En räälier vals till Erling Schmidt från Hyllinge av Conney Åcerclinth från Hovmantorp. 2001 10 08
 
 
    Ovanstående är exakt avskrivet från Conneys egen beskrivning / TB