GEROMIR

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri
Koreografi Annalena och Bengt Sundberg
Fattningar Sluten fattning, ytterhänder framför = dam höger, kavaljer vänster
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända i dansriktningen med ytterhänder
       
Tur 1 Ett fotombytessteg, fyra gångsteg, damen snurrar två varv under armarna, ett fotombytessteg
Omdans med ett fotombytessteg, fyra snoasteg och ett fotombytessteg

Upprepas
 

Tur 2 Sluten fattning, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt, dansas fyra sidsteg
Omdans, fyra snoasteg

Upprepas
 

Tur 3 Fotombytessteg isär och nästa fotombytessteg ihop, kavaljeren vänder på andra fotombytessteget motsols in framför damen
Omdans, fyra snoasteg

Upprepas

 

Till Gerhard och Mirjas födelsedagskalas 2005 01 29
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

Oskarshamn 2005