AROSHAMBON III eller GETOSTHAMBO 1999

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo (t.ex. ArosHambon av Westlings Spelmäm)
Koreografi Ewa och Tommy Englund
Fattningar Enkel handfattning med hängande ytterarmar, hambofattning (omdansningen)
Steg Dalsteg, hamboomdansningssteg, tresteg, "sidmessteg"
Beskrivning av "sidmessteg": (Förflyttning i sidled)
Höger "sidmessteg": Höger fot lyfts över vänster fot i dansriktningen och isättes på taktdel 1, vila på taktdel 2, med båda fötterna i golvet. Vänster fot flyttas å3 i dansriktningen och isättes på taktdel 3.
Vänster "sidmessteg": Vänster fot lyfts över höger fot i dansriktningen och isättes på taktdel 1, vila på taktdel 2, med båda fötterna i golvet. Höger fot flyttas å3 i dansriktningen och isättes på taktdel 3.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning med hängade ytterarmar


Tur 1

Takt 1
Ett dalsteg emot varandra, kavaljer höger dalsteg, dam vänster dalsteg

Takt 2
Snurr ifrån varandra med tre steg, kavaljer vänster-höger-vänster fot, dam höger-vänster-höger fot

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2

Takt 5-8
Hamboomdansning

 

Tur 2   Takt 1
Ett dalsteg emot varandra, kavaljer höger dalsteg, dam vänster dalsteg

Takt 2
Kavaljer förflyttar sig med tre steg, vänster-höger-vänster, medsols över till damens högra sida.
Damen gör ett tresteg på stället, höger-vänster-höger.
Kavaljer byter till vänster och dam till höger handfattning

Takt 3
Ett dalsteg ifrån varandra, kavaljer höger dalsteg, dam vänster dalsteg

Takt 4
Dam snurrar medsols under kavaljers vänstra arm med tre steg, höger-vänster-höger
Kavaljer gör tre steg på stället, vänster-höger-vänster

Takt 5-8
Hamboomdansning

 

 
Tur 3   Takt 1-4
Kavaljer och dam står mitt emot varandra med sidan mot dansriktningen
Kavaljer fyra höger "sidmessteg" och dam fyra vänster "sidmessteg"

Takt 5-8
Hamboomdansning

 

 
    Beskrivningen exakt avskriven så som jag fått den mig tillsänd av koreograferna / TB