GILLE-HAMBO

 
Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Hambosteg, östgötasteg, tresteg, dalsteg
Utgångsställning Par indelade 1 och 2. Sexparsuppställning parvis i öppen ring, enkel handfattning
       
Tur 1 A Två gånger vanlig hambo i dansriktningen varefter par 1 och 2 vänder upp mot varandra och bildar sluten ring, (handfattning)
 
Tur 1 B Paren dansar medsols på sex östgötasteg varefter handfattningen släppes, handklapp, och på fyra gångsteg snurrar alla var för sig ett varv motsols runt och bildar stor öppen ring.
 
Tur 2 A Dam vänder motsols, kavaljer medsols. Kavaljer dansar runt ett varv med höger armkrok med egen dam på två tresteg, med nästa dam vänster armkrok, nästa höger o s v tills han möter egen dam (ledig hand i sidan), omdansar ett varv med henne, dubbel handfattning, På sista takten vänder par 1 och 2 upp mot varandra, tar högerhands kors och vänster hand på framförvarandes överarm.
 
Tur 2 B Lika som tur 1 B, till ring
 
Tur 3 A Dam dansar in mot mitten på fyra dalsteg, nyper i kjolen, börja på höger. Därefter bildar dam sluten ring och fortsätter dansa fyra dalsteg motsols. Samtidigt dansar kavaljer i ytterring åtta dalsteg medsols, börja på vänster (tummarna i västens armringning) och avpassar stegen tills han möter egen dam. Dalstegen utföres med hopp. Dam vänder då helt om upp mot kavaljer och parvis dansas en gång vanlig hambo. Dansriktningen medsols. På sista takten vänder par 1 och 2 upp mot varandra och tar livfattning.
 
Tur 3 B Lika som tur 1 B men stor öppen ring bildas parvis vända i dansriktningen med korsfattning framför (höger över).
 
Tur 4 A Med markering på första takten dansas åtta tresteg framåt, börja vänster, varefter, utan att släppa fattningen fortsätter med fyra tresteg omdansas på stället medsols (kavaljer framåt, dam bakåt) vänder upp mot varandra och fortsätter medsols så att kavaljer dansar bakåt och dam framåt på fyra tresteg. På sista takten bildas stor ring med kringelfattning.
 
Tur 4 B Lika som tur 1 B men alla dansar tillsammans i sluten ring. På de två sista takterna svänger kavaljer egen dam med höger hand ett halvt varv runt motsols så att dam på fyra gångsteg dansar under kavaljers arm och knäfaller vid hans högra sida. Alla vända utåt i ringen. Kavaljer bugar åt sin dam.
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2007 05 14