GILLE-SNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Gille-snoa, Tälje-Bälgarna
Koreografi Britta och Nils-Gunnar Björketun, 2000 07 06
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, sluten fattning
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt

 

Tur 1
(16 takter)
Gångsteg med sida, bakom, sida och tåstöd ihop
Samma steg tillbaka mot dansriktningen
Parisersväng på fyra gångsteg
Byt plats genom att snurra ett halvt varv, höger axel mot höger axel och rygg mot rygg, på fyra gångsteg (damen kommer med ryggen inåt ringen)
Byt plats tillbaka på samma sätt med fyra gångsteg
Två polkasteg rakt fram med enkel handfattning
Åtta snoasteg (omdansning medsols)

 

Tur 2
(16 takter)
Med enkel handfattning vända framåt, fyra gångsteg med "tådutt" på sista
Backa fyra gångsteg (mot dansriktningen)
Parisersväng på fyra gångsteg
Damen snurrar på fyra gångsteg ett varv medsols under kavaljerens högra arm
Kavaljeren tar samtidigt fyra små gångsteg i dansriktningen
Kavaljeren snurrar på fyra gångsteg ett varv motsols under damens vänstra arm
Damen tar samtidigt fyra små gångsteg i dansriktningen
Två polkasteg rakt fram med enkel handfattning
Åtta snoasteg (omdansning medsols)

Gille-snoa dansas med turordningen 1+1+2+2+1+2+1 till originalmusiken från Tälje-Bälgarna