GITTAN GODING

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Gittan Goding med Simons orkester
Koreografi Karl Karlsson, Kalmar, 1999 06 06
Fattningar Enkel midjefattning, snoafattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Schottissteg, snoasteg, klack- och tåsteg, polkasteg, sidsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTur 1 Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2 Takt 9-10
Enkel midjefattning, ett klack- och tåsteg + ett polkasteg med ytterfot

Takt 11-12
Enkel midjefattning, ett klack- och tåsteg + ett polkasteg med innerfot

Takt 13-16
Snoafattning, omdansning medsols, två polkasteg + fyra snoasteg

 

Tur 3 Takt 17-18
Dubbel handfattning vända med sidan i dansriktningen, sidsteg i dansriktningen enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför - sida - intill

Takt 19-20
Upprepa takt 17-18 mot dansriktningen

Takt 21-24
Snoafattning, omdansning medsols, två polkasteg + fyra snoasteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

 

Tur 4 Takt 33-36
Ingen fattning, fyra polkasteg runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 37-40
Snoafattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

Takt 49-56
Upprepa takt 1-8 (tur 1)

 

Tur 5 Takt 57-60
Enkel handfattning,
Kavaljer: Höger knäfall (höger knä i golvet)
Dam: Fyra polkasteg, ett varv motsols runt kavaljeren

Takt 61-62
Enkel midjefattning, två polkasteg i dansriktningen

Takt 63-64
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Tur 6 Takt 65-66
Snoafattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, fyra gångsteg mot ringens mitt (kavaljeren baklänges, börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot) + ett sidsteg och intill, i dansriktningen

Takt 67-68
Upprepa takt 65-66 utåt, från ringens mitt (damen baklänges, börjar på höger fot, kavaljer börjar på vänster fot), (sida - intill i dansriktningen)

Takt 69-72
Snoafattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Takt 73-80
Upprepa takt 65-72

Takt 81-88
Upprepa takt 1-8 (tur 1)

Takt 89-96
Upprepa takt 9-16 (tur 2)

 

Avslutning Takt 97-100
Enkel handfattning,
Kavaljer: Höger knäfall (höger knä i golvet)
Dam: Fyra polkasteg, ett varv motsols runt kavaljeren och sätter sig på kavaljerns vänstra knä