GLADAN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Gladan (finns på skivan "Klinga mina klockor")
Koreografi Birger Jörgensen
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 A Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3
Dubbel handfattning, "pannkaksvändning", två gångsteg ett varv runt under armarna (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 4
Dubbel handfattning, ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen

Takt 5-6
Enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger) vända mot dansriktningen
Två fotombytessteg mot dansriktningen (kavaljer börjar på höger fot, dam börjar på vänster fot)

Takt 7
Dubbel handfattning, "pannkaksvändning", två gångsteg ett varv runt under armarna (kavaljer medsols, dam motsols)

Takt 8
Dubbel handfattning, ett fotombytessteg i sidled mot dansriktningen

Tur 1 B Takt 9-10
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv, i dansriktningen)

Takt 11-12
Släpp fattningen, ett steg i dansriktningen (kavaljer vänster fot, dam höger fot) med vridning ett halvt varv (kavaljer motsols, dam medsols) så paret hamnar rygg mot rygg
Ett fotombytessteg i sidled (rygg mot rygg) i dansriktningen samt vridning ett halvt varv (kavaljer motsols, dam medsols) så paret hamnar mot varandra igen
Ett steg i sidled i dansriktningen (kavaljer vänster fot, dam höger fot)

Takt 13-14
Valsfattning, omdansning motsols, två polkasteg (ett varv, mot dansriktningen)

Takt 15-16
Släpp fattningen, ett steg mot dansriktningen (kavaljer höger fot, dam vänster fot) med vridning ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) så paret hamnar rygg mot rygg
Ett fotombytessteg i sidled (rygg mot rygg) mot dansriktningen samt vridning ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) så paret hamnar mot varandra igen
Ett steg i sidled mot dansriktningen (kavaljer höger fot, dam vänster fot)

Tur 2 Takt 17
Enkel handfattning, två gångsteg i dansriktningen

Takt 18
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen

Takt 19
Enkel handfattning med kavaljers vänster, dams höger, två gångsteg mot dansriktningen

Takt 20
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, ett fotombytessteg i sidled mot dansriktningen

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols (i dansriktningen) fyra polkasteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24